Selecteer een pagina

Armoede in de Kunst – Argus Zoom sessie

Armoede blijft in onze samenleving vaak verborgen voor het oog van de buitenwereld, ook in de kunstgeschiedenis kwam het niet altijd aan bod. Toch zijn er heel wat kunstenaars die armoede op verschillende manieren in beeld brachten, vaak door middel van karige maaltijden, sociale tegenstellingen en sombere taferelen. In deze sessie wordt de focus onder […]

€10.00

Licht en Duisternis – Rondleiding KMSK Brussel

KMSK Regenschapsstraat 1A, Brussel

Licht en duisternis. Het staat centraal in kunnen zien en niet zien. Ook kunstenaars hebben zich in hun werken, doorheen de eeuwen, bezig gehouden met licht en donker. Denk maar aan de clair-obscur in de barok of het belang van licht in de werken van de impressionisten. Maar licht was niet alleen technisch van belang, […]

€8.00

Licht en duisternis, zoom sessie Argus Verbaal beschrijven

Licht en duisternis. Het staat centraal in kunnen zien en niet zien. Ook kunstenaars hebben zich in hun werken, doorheen de eeuwen, bezig gehouden met licht en donker. Denk maar aan de clair-obscur in de barok of het belang van licht in de werken van de impressionisten. Maar licht was niet alleen technisch van belang, […]

€10.00

Workshop ‘Stilleven’ voor blinden en slechtzienden

MSK - Gent Fernand Scribedreef 1, Gent

In de 17de eeuw hebben stillevens dikwijls een moraliserende bijbedoeling: ze nodigen uit tot beschouwingen over vergankelijkheid. Zo zijn bloemen- en vruchtenstillevens niet louter een staaltje van het technisch kunnen van de schilder, maar zijn het ook poëtische en melancholische reflecties over de natuur. In deze schilderworkshop op maat van blinden en slechtzienden laten we […]

Rondleiding ‘Dynamic project Philippe Van Snick’, Smak, Gent

SMAK Gent Jan Hoetplein 1, Gent

dynamic project toont het veelomvattende oeuvre van Philippe van Snick (Gent, 1946 – Brussel, 2019). De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van tien clusters, verwijzend naar het decimaal systeem (0-9), dat inherent is aan het oeuvre van Philippe Van Snick. Als kunstenaar observeerde Van Snick de complexiteit van de wereld en het leven. Hij vertaalde […]