Selecteer een pagina

Laatste afgelopen Evenementen

Licht en Duisternis – Rondleiding KMSK Brussel

KMSK Regenschapsstraat 1A, Brussel

Licht en duisternis. Het staat centraal in kunnen zien en niet zien. Ook kunstenaars hebben zich in hun werken, doorheen de eeuwen, bezig gehouden met licht en donker. Denk maar aan de clair-obscur in de barok of het belang van licht in de werken van de impressionisten. Maar licht was niet alleen technisch van belang, […]

€8.00

Armoede in de Kunst – Argus Zoom sessie

Armoede blijft in onze samenleving vaak verborgen voor het oog van de buitenwereld, ook in de kunstgeschiedenis kwam het niet altijd aan bod. Toch zijn er heel wat kunstenaars die armoede op verschillende manieren in beeld brachten, vaak door middel van karige maaltijden, sociale tegenstellingen en sombere taferelen. In deze sessie wordt de focus onder […]

€10.00

Bezoek aan het Huis der Kunsten – Brussel

Over het evenement: De Brussels Biennale - Neoclassic (BBN) In de sporen van het Brusselse neoclassicisme!  Het neoclassicisme is in Brussel alomtegenwoordig, met zijn prestigieuze gebouwen en huizen, openbare beeldhouwwerken, wegennet, parken en landschapsarchitectuur. Het getuigt van de diepgaande transformatie van de stedelijke ruimte in de 18de en 19de eeuw. De "Brussels Biënnale – Neoclassic" […]