Selecteer een pagina

Een programma met alle zintuigen

Vanaf maart 2015 biedt het Van Gogh Museum het programma

‘Van Gogh op gevoel’ aan voor blinden en slechtzienden. Het interactieve programma met voelbare schilderijen is niet alleen toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking, maar ookvoor hun ziende begeleiders, vrienden en familie.

Het programma is in samenwerking met de doelgroep en verschillende belangenorganisaties ontwikkeld. Met behulp van een klankbordgroep die vanaf de conceptfase bij het project betrokken is, speelt het museum in op de specifieke behoeftes.

‘Van Gogh op gevoel’ bestaat uit een interactieve rondleiding en een aanraaksessie, waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende zintuigen. Tijdens de rondleiding gaan speciaal getrainde

Van Gogh tactiele kaart

rondleiders in op de vaste collectie en het bijzondere verhaal van Van Gogh. Daarna kunnen de bezoekers terecht in het atelier voor een aanraaksessie. Relievo’s , hoogwaardige 3D reliëfreproducties Van Goghs schilderijen, zijn daarbij het uitgangspunt. Deze Relievo’s zijn al in een eerder stadium ontwikkeld door het museum, en bleken zeer geschikt om in te zetten voor dit programma. Het is daarmee namelijk voor het eerst mogelijk een van de meest kenmerkende dingen van Van Gogh te voelen: zijn verftoets. De voelsessie wordt aangevuld met andere objecten zoals maquettes en schildermateriaal.  Daarnaast worden de andere zintuigen ook geprikkeld met behulp van reukobjecten en audiomateriaal, zoals voorgelezen briefcitaten van Van Gogh.

De hoofdpartner van dit project is het Oogfonds. Naast het Oogfonds draagt ook de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden bij  aan ‘Van Gogh op gevoel’.

 

Voor meer info, mail naar vangoghopgevoel@vangoghmuseum.nl

 

Bewaren