Selecteer een pagina

Als u inspanningen doet om uw museum of evenement toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap, wil u dit uiteraard bekend maken aan deze doelgroep.

De algemene kanalen

De kanalen voor de activiteiten voor een algemeen publiek, zoals een nieuwsbrief, agenda op de website, facebook, …

Ook programmaboekjes, folders, affiches of kranten. Deze worden meestal niet door de doelgroep gelezen, maar wel door hun omgeving.

Meld het aan Kunst Zonder Zien

Stuur een bericht via het contact formulier op deze website. Wij zetten uw informatie op onze website en sturen het, als u dit wenst, naar de specifieke media voor mensen met een visuele handicap.

Mailinglijst Visuele Handicap

Dit is een mailinglijst, waar allerlei berichten in verband met visuele handicap gepost worden. Het is een erg bekend medium en vaak de snelste manier om informatie bij de doelgroep te brengen.

Stuur uw bericht naar  kim_bols@skynet.be.

Meer informatie vind je op vind je op de website van Visuele Handicap.

Kiosk

Dit populaire luistertijdschrift verschijnt wekelijks en bevat een selectie van krantenartikels. Bijkomend is er een specifieke rubriek waarin activiteiten en evenementen voor blinden en slechtzienden worden aangekondigd.

Je kan je activiteit melden bij redactie@transkript.be.

Wat ‘s woensdags vóór 10 uur binnen is, wordt ‘s vrijdags gepubliceerd

Knetterende letteren

Dit  is het maandelijks huismagazine van de Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse bibliotheek voor lezers met een leeshandicap.

Je kan je aankondiging sturen naar Mark.Dehaeck@luisterpuntbibliotheek.be;

Berichten voor de 5e van de maand, worden opgenomen in het tijdschrift van de eerstvolgende maand.

Het magazine bevat een mix van boekbesprekingen, interviews met schrijvers, voorgelezen boekfragmenten  en cultureel nieuws.

Tibsz magazine

Dit is het ledenblad van VeBeS.

De inhoud is gevarieerd, met aandacht voor cultuur.

Aankondigingen kun je mailen naar docu@blindenzorglichtenliefde.be.

Tibsz verschijnt om de twee maanden (januari, maart, mei enz.) en de deadline is telkens nog eens meer dan een maand vroeger (20 november, 20 januari enz.). Daardoor komt de info helaas vaak te laat voor publicatie. Ze vermelden ze ook beknopt, omdat de ruimte beperkt is. Soms staat een evenement extra in de kijker.

De Witte stok

Driemaandelijks tijdschrift van de Brailleliga dat beschikbaar is op papier en op cd en in digitale versie te downloaden van de website.