Selecteer een pagina

Stel, u wilt een museum bezoeken. Loopt er op dat moment een boeiende tentoonstelling? En is die toegankelijk voor u? Of meer nog, is er ook een zintuiglijke beleving aan gekoppeld? Met de Toegankelijkheidswijzer kunt u vóór uw bezoek op de website van het museum checken of het museum voor u vlot bereikbaar en toegankelijk is. Ook ter plekke biedt de Toegankelijkheidswijzer een schat aan actuele toegankelijkheidsinformatie.

Pilootproject Gentse musea

Twaalf Gentse musea gebruiken de Toegankelijkheidswijzer al. Op https://toegankelijk.vlaanderen.be/gebouwen leest u welke musea betrokken zijn bij het project. Op de websites van de musea zelf vindt u dan alle toegankelijkheidsinformatie inclusief foto’s van het gebouw. U vindt er informatie voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen en voor doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden of personen met autisme.

Andere musea

De Toegankelijkheidswijzer is een initiatief van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Bart Somers, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en Inter (het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid).

Momenteel loopt de volgende fase van het traject met 40 andere Vlaamse musea om de Toegankelijkheidswijzer ook op hun website te integreren. Zo weten bezoekers voor en tijdens hun bezoek wat te verwachten. Het komende jaar zal de applicatie geleidelijk uitbreiden naar andere sectoren.

Meer informatie

Meer informatie over de Toegankelijkheidswijzer vindt u op de algemene website van de Toegankelijkheidswijzer en op de website van Inter.

Bron

https://www.vaph.be/nieuws/toegankelijkheidswijzer-brengt-toegankelijkheid-musea-beeld,

19 oktober 2021