Selecteer een pagina

Vijf eeuwen kunst voor iedereen toegankelijk

Onder het motto “Belfius Open Art” heeft onze 2de grootste bankverzekeraar Belfius in oktober 2015 de beslissing genomen om op twee zaterdagen per maand de deuren van de Belfius Art Gallery open te zetten. Daarmee wil Belfius het nieuwe beleid, het sociale engagement en de wens om cultuur dicht bij het publiek te brengen duidelijk maken. Net als in het verleden, waar groepen in het Pacheocogebouw de kunstcollectie konden bezoeken, kunnen nu ook naast de klanten en de medewerkers individuele bezoekers en groepen met de nieuwe tentoonstellingsruimte en de tijdelijke presentatie kennismaken. De selectie zal regelmatig gewijzigd worden zodat de volledige kunstcollectie ontsloten wordt. Ook blinden of slechtzienden worden vergast op speciaal aangepaste rondleidingen, tijdens 4 vastgelegde zaterdagen in 2016, telkens te 11.00 uur.

Behoud en beheren van een nationaal erfgoed en investeren in jong belgisch talent

Met meer dan 4300 stukken is de Belfius Art Collection niet alleen de grootste verzameling van louter Belgische kunst van het land. Cultuur dichter bij de mensen brengen wil Belfius op drie verschillende manieren realiseren. Regelmatig worden stukken uitgeleend voor tentoonstellingen; op dit ogenblik zijn een negentigtal werken elders in het land te zien, o.a. in het museum van Elsene, het S.M.AK in Gent en het F. Ropsmuseum in Namen. Een tweede manier is om een selectie topwerken op tournee te laten gaan doorheen het land. In juni 2015 was er al een selectie te zien in de ‘Absolute Art Gallery’ in Knokke. Belfius wil tenslotte de verantwoordelijkheid ten opzichte van dit nationale erfgoed verder ter harte nemen en het grootste deel van de kunstverzameling als geheel behouden. Stukken die niet relevant zijn voor de kernverzameling worden verkocht. Met het geld investeert Belfius verder in nieuw talent en kan men jonge Belgische artiesten een duwtje in de rug geven. Regelmatig zullen creaties aangekocht worden. Daardoor kan de verzameling verder aangevuld worden met  beeldhouwwerken, grafiek, foto’s en video en een grotere variatie bekomen worden, dank zij de aandacht voor nieuwe kunstdisciplines . De keuze van een bijzondere locatie en een esthetische indeling op 118 meter hoogte in de Belfiustoren heeft er voor gezorgd dat de nieuwe Belfius Art Gallery een der meest professionele en hoogste privé-kunstgalerijen van België en wellicht ook van Europa geworden is. Bij de opening op 18 september 2015 werd de kunstgalerij aan de aanwezige politici, de beheerraad en de journalisten omschreven als een ‘gallery with a view’.

Een unieke en open ‘Gallery with a view’

Belfius Museum

Uit de kunstcollectie, die een overzicht biedt van 5 eeuwen kunst, en een samensmelting is van 3 verzamelingen, werden een zestigtal werken geselecteerd en tentoongesteld. Er werd niet alleen voor moderne en hedendaagse Belgische kunst gekozen, maar ook voor topwerken van oude meesters, waarvoor speciaal een schatkamer werd gemaakt. Blikvangers zijn er ongetwijfeld werken van Jordaens, Van Dijck, Saverij, Vincboons en 2 uiterst zeldzame modello’s of olieverfschetsen,  ‘De roof van de Sabijnse Maagden’ en ‘De Verzoening tussen de Romeinen en de Sabijnen’, die Peter Paul Rubens in zijn laatste levensjaar, in 1640 maakte. Ook  enkele stillevens van Jan Fijt en de Jezuïet Daniel Seghers zijn in de

schatkamer aanwezig. Deze werken waren eigendom van de Belgische tak van de bank Paribas en in het Antwerpse Osterriethuis aan de Meir te bewonderen.  Nu zijn ze na  jaren weer toegankelijk voor het publiek. Ook andere meesterwerken van beroemde kunstenaars zoals James Ensor, Theo van Rijsselberghe, Emiel Claus, A.P. de Kat, Fernand Khnopff, Rik Wouters, Jean Brusselmans, Gustaaf van de Woestijne, René Magritte, Paul Delvaux, Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, Jan Vercruysse, Roger Raveel, Pierre Alechinsky, Philip Aguirre, Jan Fabre, Wim Delvoye e.a.   zijn er te bewonderen.

De meeste van deze werken waren ofwel door het vroegere Gemeentekrediet vanaf ca. 1960 ofwel door Bacop Bank vanaf 1980 aangekocht. Een interessante focus bij de opstelling van de werken is ook uitgegaan naar de vrouw. Zo zijn er niet alleen schilderijen en beeldhouwwerken met de vrouw als thema (broers de Smet, Rik Wouters, Fernand Khnopff, Jules de Sutter, Constant Permeke, Joris Verduyn, Jan Fabre), maar ook creaties van vrouwelijke artiesten kregen er een ereplaats. Men kan nu beduidend meer dan vroeger de werken van Ann Veronica Janssens, Berlinde de Bruyckere, Lilly Dujourie en Liliane Vertessen ontdekken. Ook drie onlangs verworven creaties zijn  op de 18de verdieping aanwezig. Zo is er een video te zien van Meggy Rustamova, een grote houtskoolcompositie van Rinus van de Velde en een beeld van Thomas Lerooy.

Geïnteresseerden kunnen de werken ook virtueel ontdekken via de nieuwe website www.belfius.be/art.

Belfius Museum

Praktisch

Inlichtingen en inschrijvingen voor een bezoek aan de Belfius Art Gallery moeten, gezien het beperkt aantal plaatsen (100 bezoekers gedurende 1 uur), gebeuren via de website www.belfius.be/art.

Er moet een dag en een uur gekozen worden; er kunnen maximiaal 6 personen per inschrijving geregistreerd worden.

De rondleidingen voor groepen moeten via de website van Belfius aangevraagd worden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en kosten 95,- euro. Belfiusklanten kunnen gratis de collectie bezoeken.

Aan de andere bezoekers wordt gevraagd het maatschappelijke engagement van Belfius mee te steunen, door een bijdrage van -5,- te betalen voor de actie ‘Rode Neuzen dag’ , waarmee jongeren met psychische problemen worden geholpen, of voor de RTBf actie Viva for Life’.  Belfius wil kansarme groepen, die het moeilijk hebben in de maatschappij, verder ondersteunen.

Voor blinden en slechtzienden zijn er in 2016, 4 gespecialiseerde rondleidingen geweest, begeleid door Machteld de Schrijver, van de vzw Culturama,