Selecteer een pagina

Waarneming is een relatief begrip. Waar velen gewend zijn om waar te nemen met hun ogen, zijn er zo veel andere manieren om de wereld te interpreteren en te beoordelen!

Wij staan er vaak niet bij stil dat wij niet alleen met onze ogen waarnemen, maar ook bijvoorbeeld met onze handen, neus, enzovoorts! In de expositie: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ brengen 4 kunstenaars hun versie van waarnemen aan het licht.

Op 21 december 2022 vond de expositie: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ plaats in ‘Willemeen’ in Arnhem. Deze tentoonstelling vond slechts één avond van 17:00 tot 22:00 u plaats als onderdeel van het Kunst & Cultuur randprogramma van de organisatie, en de tentoonstelling werd samengesteld door vier studenten van de kunstacademie: ArtEZ, Arnhem. Deze expositie stelde het werk van vier beeldende kunstenaren met een visuele beperking tentoon waarbij het thema: ‘Maken naar waarneming’ centraal stond.

De werken van de kunstenaren in deze expositie vertalen op hun eigen manier het begrip ‘waarneming’ en dragen daarbij mee aan de missie van de expositie om het thema waarnemen te bespreken, en deze te spiegelen op aannames en oordelen.

De curatoren: Laure Wientjes, Hester Karels, Lorita Pete en Lotte Sloot, hielden zich gedurende het creëren van de expositie bezig met de inclusiviteit en toegankelijkheid van zowel het werk als het bezoeken van de tentoonstelling zelf. Hiervoor hebben ze veel bronnen geraadpleegd waaronder Tonia in den Kleef.

Bij de opening van de expositie mochten toeschouwers bijvoorbeeld; bijna al het werk aanraken doormiddel van handschoentjes, waren er duidelijke, reflecterende lijnen op de vloer gelegd doormiddel van tape (waarvan sommige textuur hadden) en was er een lift vlak bij de tentoonstellingsruimte beschikbaar.

‘Ik heb geleerd dat ik als persoon zonder visuele beperking mij kan verplaatsen in iets buiten mijn visuele ervaring! Iets waar ik normaal gesproken nooit bij stil heb gestaan’

Reactie van bezoeker expositie

Voor deze expositie hebben wij het genoegen gehad om een aantal werken van Tonia in den Kleef tentoon te kunnen stellen! Overigens haar eerste Nederlandse debuut!

De werken van Tonia die te zien waren gedurende de expositie zijn: ‘De ongeziene expo’, ‘Trio’ en ‘Malevich’. Werken die stuk voor stuk op hun eigen manier een verhaal vertellen over waarneming!

‘De ongeziene expo’ bestaat uit drie witte sokkels waarvan er op twee sokkels twee beelden (‘Arpie’ en ‘De Reiger’) onder matte vitrinekasten tentoongesteld zijn, en de derde sokkel als standaard dient voor het bijbehorende boekje/gedicht die Tonia geschreven heeft en de speaker met het audiofragment.

Op de foto is de ‘ongeziene expo’ te zien. aan de linkerkant staat een sokkel waarop 2 boekjes, een speaker en visitekaartjes te zien zijn. In het midden staat de sokkel waar het beeld de reiger onder de meest matte vitrinekast op de sokkel staat. Aan de rechterkant staat de laatste sokkel waar het beeldje Arpie onder de minst matte vitrinekast op staat.

Het bijbehorende gedicht van Tonia is zowel te lezen als te beluisteren doormiddel van het boekje en de speaker.

Tonia’s ‘Ongeziene expo’ is een conceptuele representatie van de waarneming van een ‘blinde kunstliefhebber’ bij het ervaren van kunst in bijvoorbeeld musea of kunstinstellingen. De toeschouwer van dit werk ervaart dezelfde belevenis en wordt zo geconfronteerd met de eigen waarneming!

‘Kijken doe je met meer dan je ogen’

Reactie bezoeker expositie

Het werk: ‘Trio’ bestaat uit een groot spekstenen beeld die geplaatst is op een zwart, ijzeren sokkel. Dit beeld mocht door bezoekers gedurende de expositie aangeraakt worden met handschoentjes aan, waardoor de toeschouwers niet alleen het beeld met hun ogen konden waarnemen, maar ook met hun handen. Hierdoor ontstond er een compleet nieuwe belevenisvorm bij het bekijken van dit beeld.

Het laatste beeld van Tonia wat tentoongesteld werd was: ‘Malevich’. Dit werk bestaat uit een schilderij van Malevich en een sokkel waar keramieken vormen op stokken voorstonden. Deze fysieke vormen representeren de vormen vanuit het werk van Malevich.  Het vlakke 2D werk van Malevich wordt plots tastbaar en krijgt gelaagdheid.

Een recreatie die ervoor zorgt dat de toeschouwer het vlakke werk ook fysiek waar kan nemen doormiddel van tast!

‘Ik ben gewend dat kijken met je ogen is, niet meer en niet minder. Door deze expositie ben ik gaan inzien dat waarnemen juist veelzijdig is en ervoor zorgt dat je de wereld om je heen anders kan beleven!’

Reactie bezoeker expositie

Vanuit de bezoekers kwamen er veel positieve reacties terug! Voor vele was het een realisatie/reflectiemoment op hun eigen manier van waarnemen. Het aanraken van werken lag buiten veel comfortzones omdat velen niet gewend zijn om kunst op deze manier te beleven. Het bracht mooie momenten met zich mee, en wij hopen dat alle bezoekers met een nieuw perspectief op de belevenis van kunst de expositie hebben verlaten!

De kunstenaars die te zien waren bij deze expositie waren: Thea Kamma, Tonia in den Kleef, Jan Willem Hordijk en Els Verhelst.