Selecteer een pagina

Beeldende kunst is in de eerste plaats om naar te kijken. Niet echt iets voor blinde en slechtziende mensen, zou je denken. Het tegendeel is waar.

 

Mensen met een visuele handicap hebben een even grote belangstelling voor kunst en cultuur als een gewone bezoeker. Zij leven immers in de zelfde wereld.

Zij nemen evenzeer deel aan de maatschappij. Ze willen op de hoogte zijn van alle aspecten van kunst en cultuur. Veel mensen met een visuele handicap hebben een grote culturele achtergrond en brede interesses. De meesten hebben vroeger (beter) gezien.

 

U, als inrichter van een tentoonstelling, theater, dansvoorstelling, concert, kan deze met, soms kleine, aanpassingen inclusiefmaken.

 

Op deze website vindt u als inrichter van tentoonstellingen en culturele evenementen, welke aanpassingen de toegankelijkheid, en dus de voldoening van de bezoeker met visuele handicap kunnen verhogen.

 

Voordelen voor iedereen

Deze doelgroep is zeer gemotiveerd, geinteresseerd en interactief publiek.

 

Blinde en slechtziende mensen beleven een bezoek heel intens, ze hebben meer aandacht en interesse, omdat de waarneming langzaam is en meer consentratie vraagt. De gemiddelde bezoeker kijkt slechts vluchtig naar de werken en heeft zo enkel een algemene indruk van de collectie.

 

Door hun ervaringswereld te delen kunnen blinden en slechtzienden ziende mensen leren meer van kunst te genieten omdat zij een andere manier van kijken hebben. Het zien is meestal zo dominant, dat men vergeet de andere zintuigen te gebruiken, wat eigenlijk een verarming is.

 

Een kunstwerk is niet aleen esthetisch interessant . Naast een beschrijving van het uiterlijk, is het verhaal dat de kunstenaar wil vertellen, of de geschiedenis van het werk belangrijk.

 

Door het verbaal beschrijven van wat je ziet, moet je intensiever kijken. Zaken die je nooit zijn opgevallen, trekken nu je aandacht.

 

Aanpassingen voor deze doelgroep voldoen aan de doelstellingen om Meer diversiteit te brengen in de bezoekers en aanbod voor verschillende groepen. Elke doelgroep heeft baat bij een specifieke aanpak.